Νίκος Γράβαρης

Σημείο εκκίνησης οι σπουδές φυσικής. Ακολούθησαν η μουσική, οι γραφικές τέχνες, η ενασχόληση με τα κείμενα, τον σχεδιασμό, τη φωτογραφία.