Μελίσα Γράβαρη

Σημείο εκκίνησης οι σπουδές στα πολυμέσα. Ακολούθησαν το υλισμικό και το λογισμικό Η/Υ και οι, πάσης φύσεως, «έξυπνες» συσκευές.