Η ομάδα μας

Συνδυάζουμε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες: σχεδιαστές, φωτογράφοι, κειμενογράφοι, marketers, κατασκευαστές, κλπ.

Αναζητούμε, ακολουθούμε, αμφισβητούμε νέες μόδες, κλασικές δομές, ανατρεπτικές τάσεις, περίεργα υλικά, καινοτόμους τρόπους και εφαρμογές.